1990 - 2022 / 32 Χρόνια

Συνεχής Ανοδική Πορεία

Η INTECHROM είναι μια ελληνική βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών, με περισσότερα από 30 χρόνια δημιουργικής και επιτυχημένης πορείας στο χώρο.

Στις αρχές του 1990, ξεκινά τη λειτουργία της σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στην Κοινότητα της Ρίζας Κορινθίας. Το 2001 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για την εταιρεία, καθώς αποκτά νέο ιδιόκτητο εμπορικό κατάστημα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, ενώ το 2004 μεταφέρει εκεί τη μονάδα παραγωγής της, σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Στόχοι της επιχείρησης είναι πλέον η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η μέγιστη ασφάλεια των εργαζομένων και φυσικά η προστασία του περιβάλλοντος.

Η ευρεία γκάμα προϊόντων της εταιρείας, καλύπτει τόσο τις ανάγκες του επαγγελματία όσο και του ιδιώτη και περιλαμβάνει:

  • Οικοδομικά χρώματα
  • Προστασία ξύλινων & πέτρινων επιφανειών (βερνίκια ξύλου/πέτρας, συντηρητικά ξύλου, αδιαβροχοποιητικά)
  • Χρώματα για μεταλλικές επιφάνειες
  • Βιομηχανικά χρώματα
  • Ναυτιλιακά χρώματα

Το διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο πελατών, βοήθησε την εταιρεία να αναπτυχθεί πέρα από το νομό, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Τα προϊόντα της INTECHROM μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς τόσο στο εμπορικό κατάστημα που διατηρεί, όσο και σε επιλεγμένα καταστήματα.

Chalk Paint
Chalk Paint

Όραμα & Αξίες

Το όραμά μας, είναι να αναδειχθούμε σε μία δυναμική εταιρεία στο χώρο της βιομηχανίας χρωμάτων, διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες-πελάτες μας.

Οι αξίες μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιότητα, την ασφάλεια, την καινοτομία αλλά και τη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αυτές οι βασικές αξίες που διέπουν την επιχείρησή μας, αποτελούν για εμάς πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Αυτό που επιδιώκουμε είναι η υπεύθυνη, ακέραια στάση απέναντι στους συνεργάτες μας, προς την άριστη εξυπηρέτησή τους και την απόλυτη ικανοποίησή τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό

Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την εταιρεία μας, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων μας και την υλοποίηση του οράματός μας.

Η γνώση, η εμπειρία καθώς και η συνεχής κατάρτισή τους, διασφαλίζουν την άρτια λειτουργία των διεργασιών της εταιρείας.

Ευθύνη

Στην INTECHROM στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της επίδοσής μας σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης ποιότητας, του περιβάλλοντος και της εργασιακής ασφάλειας. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της αειφόρου ανάπτυξης, έχουμε υιοθετήσει μια θετική περιβαλλοντική συμπεριφορά. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία μας έχει επενδύσει στην έρευνα και παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το χρήστη και το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

Έχοντας υιοθετήσει συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, διασφαλίζουμε την άριστη λειτουργία και απόδοση σε όλα τα στάδια εργασιών.

Η ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των αποθεμάτων γίνεται συνειδητά από τα μέλη της εταιρείας μας. Πολλά από τα είδη των υλικών, αποθηκεύονται προσωρινά με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους, ενώ άλλα μη ανακυκλώσιμα, προωθούνται σε εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό φορείς.

Μέρος της αναπτυξιακής μας πολιτικής, αποτελεί η στήριξη τοπικών φορέων και συλλόγων, συνεισφέροντας με δωρεές και χορηγίες.

1990 – 2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στοχεύοντας στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της και προκειμένου να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της, όλα τα προϊόντα της INTECHROM είναι κατοχυρωμένα και συμμορφωμένα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2004/42 Ε.Κ.) σχετικά με τον περιορισμό των οργανικών διαλυτών. Τα προϊόντα έχουν κατοχυρωθεί και αξιολογηθεί σύμφωνα με την οδηγία REACH, αναφορικά με τους περιορισμούς χημικών ουσιών και φέρουν την ανάλογη επισήμανση στη συσκευασία βάση του κανονισμού CLP (1272/2008).
Iso9001

EN ISO 9001: 2015

Η εταιρεία, ήδη από το 2005, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 2015.

Iso14001

EN ISO 14001: 2015

Από το 2007, εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001: 2015, για την προστασία του περιβάλλοντος και του χρήστη.