1990 - 2019 / 29 Χρόνια

Συνεχούς Ανοδικής Πορείας

Η INTECHROM είναι μια ελληνική βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών συμπληρώνοντας 29 χρόνια δημιουργικής και επιτυχημένης πορείας.

Η λειτουργία της ξεκινά το 1990 σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις στην Κοινότητα της Ρίζας Κορινθίας. Το 2001 είναι μια καθοριστική χρονιά για την εταιρία καθώς αποκτά νέο ιδιόκτητο εμπορικό κατάστημα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

Το 2004 μεταφέρει την μονάδα παραγωγής της σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την μέγιστη ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ευρεία γκάμα της INTECHROM καλύπτει τόσο τις ανάγκες του επαγγελματία όσο και του ιδιώτη. Περιλαμβάνει

  • Οικοδομικά χρώματα
  • Προστασίας ξύλινων επιφανειών (Βερνίκια ξύλου/πέτρας και συντηρητικά ξύλου)
  • Χρώματα για μεταλλικές επιφάνειες
  • Βιομηχανικά χρώματα
  • Ναυτιλιακά

Το αυξανόμενο δίκτυο πελατών γρήγορα βοήθησε την εταιρεία να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί πέρα από την Κορινθία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η διανομή των προϊόντων INTECHROM από επιλεγμένα μαγαζιά αλλά και από το εμπορικό της κατάστημα.

Όραμα & Αξίες

Το όραμά μας είναι να αναδειχθούμε σε μια δυναμική και καινοτόμα εταιρία στο χώρο, με στέρεες και μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργάτες – πελάτες μας.

Οι αξίες μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιότητα, την καινοτομία, την συνεχή βελτίωση και την ασφάλεια.

– Αυτές οι βασικές αξίες αποτελούν για εμάς πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

– Διαρκής μας επιδίωξη αποτελεί η υπεύθυνη και ακέραια στάση απέναντι στους συνεργάτες μας καθώς και η απόλυτη ικανοποίησή τους.

Οι άνθρωποι

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων μας και την υλοποίηση του οράματός μας.

Η γνώση, η εμπειρία καθώς και η συνεχής εκπαίδευσή του, διασφαλίζει την άρτια λειτουργία όλων των διεργασιών της εταιρίας.

Η Κοινωνική & Περιβαλλοντική ευθύνη της Εταιρείας μας

Στην INTECHROM στόχο έχουμε τη συνεχή βελτίωση της επίδοσή μας σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και εργασιακής ασφάλειας. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της αειφόρου ανάπτυξης έχουμε υιοθετήσει μια θετική περιβαλλοντική συμπεριφορά. Τα τελευταία χρόνια η εταιρία επένδυσε στην έρευνα και παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το χρήστη και το περιβάλλον σε συμμόρφωση με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

Η INTECHROM υιοθετεί συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ΙSO 9001:2015 και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, διασφαλίζοντας έτσι την άριστη λειτουργία και απόδοση σε όλα τα στάδια εργασιών.

Η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων και αποτελεσματική χρήση αυτών είναι συνειδητή από τα μέλη της εταιρίας. Πολλά είναι τα είδη των υλικών τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους, ενώ άλλα μη ανακυκλώσιμα προωθούνται σε εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό φορείς.

Μέρος της αναπτυξιακής μας πολιτικής είναι η στήριξη τοπικών φορέων και συλλόγων συνεισφέροντας με δωρεές και χορηγίες.

1990 – 2019
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Όλα τα παραγόμενα προϊόντα της εταιρείας είναι καταχωρημένα και συμμορφωμένα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2004/42 Ε.Κ) για τον περιορισμό των οργανικών διαλυτών. Επίσης και με την οδηγία REACH.
iso-9001-2000-certificate-250x250

DIN EN ISO 9001: 2000

Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει από το 2005 σύστημα διαχείρισης ποιότητας: DIN EN ISO 9001: 2000

iso-14001-2004

EN/ISO 14001: 2004

Από το 2007 εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN/ISO 14001: 2004 Για την προστασία του περιβάλλοντος και του χρήστη.